Naturgruppe føler sig tromlet af lokalråd

Foto: Lars_Skov, Tore G. C. Rich