Naboer trætte af politiets pistolskytter

Foto: Niels Idskov

Der lød et skud på skydebanen tæt ved Uvelse, og historien vil vide, at en babyalarm til en barnevogn i Nr. Herlev – et par km længere mod øst – slog fra. Så høj var lyden, fortæller naboerne til Hanebjerg Skydecenter.

Naboerne synes, at støjen og den samlede skydning fra det udendørs skyttecenter, der er Nordsjællands største, er tiltaget gennem de seneste seks-syv år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

– Især pistolskydningen fra ikke mindst politiets side er øget, og vi ved godt, at det handler om de lovmæssigt skal øve sig og skal skyde 50 skud om året, for at de kan være i stand til at passe på borgerne. Skyttecentret er en fritidsforening, men politiet og de andre værn øver sig ikke til konkurrencer, som klubbens øvrige medlemmer. Størstedelen af klubbens økonomi bliver højest sandsynligt opretholdt af politiets tilstedeværelse, hvilket i vores øjne gør det til en erhvervsvirksomhed. Her gælder andre krav, nemlig en støjgrænse på 60 db, som nye skydeklubber også må efterkomme, siger en af naboerne, Kristian Elmquist.

Han udgør sammen med Henning Lauridsen og Jan Sørensen den nabogruppe, som her i efteråret rettede henvendelse til Hillerød Kommune for at få et uvildigt, neutralt firma til at foretage nye støjmålinger. Det skete i oktober, og 129 borgere havde skrevet under på henvendelsen, og i november kom der svar fra kommunen.

– Men kommunen svarer, at den vurderer, at der ikke er foretaget ændringer i anvendte våben siden den seneste miljøgodkendelse, og at man vurderer, at Hanebjerg Skyttecenter ikke overskrider støjgrænsen på 75 db. En støjgrænse, der i øvrigt er er højere end de fleste andre skyttecentre, men som Miljøstyrelsen har godkendt. Men det er ikke godt nok, at kommunen ikke vil foretage nye målinger, men alene holder sig til beregninger, siger Henning Lauridsen.

Nabogruppen arbejder på at få et uvildigt firma til at lave støjmålinger, idet man mener, at de beregninger, der ligger til grund for miljøgodkendelsen ikke er tidssvarende og ligger under den aktuelle støj.

Den udlægning kan Per Munk, mangeårig formand for Skydebaneforeningen Nordsjælland, der administrerer Hanebjerg Skyttecenter, overhovedet ikke følge.

– Der skydes ikke mere med pistol nu end tidligere. Der skydes endda nok mindre på visse tidspunkter, da der er langt færre weekendstævner end tidligere. Men når naboerne kan føle sig generet, så kan det skyldes, at vi for nogle år siden hævede voldene omkring anlægget, hvilket har ændret nogle af skydningerne, så der kommer mere lyd på en anden side end tidligere. Arbejdet med voldene blev afsluttet i 2013, fortæller han.

Læs hele historien i fredagens avis.