Naboer kæmper mod flere flyvninger

FREERSLEV FLYVEPLADS.
  180705 FOTO:AND
FREERSLEV FLYVEPLADS. 180705 FOTO:AND

Naboerne omkring Freerslev Flyveplads er bekymrede over udsigten til flere fly i området.

Hillerød Kommune er klar til at give Freerslev Flyveplads en miljøgodkendelse, som giver flyvepladsen mulighed for 800 operationer – starter og landinger – i stedet for de nuværende 400.

Kort før jul modtog naboerne en skrivelse fra kommunen med en naboorientering om sagen. Naboerne har mulighed for at komme med deres syn på sagen inden den 18. januar.

Naboskrivelsen er seneste kapitel i en historie, der går helt tilbage til 2002. Her søgte ejeren af Flyvepladsen, Eigil Hangaard, om tilladelse til at få udvidet antallet af operationer fra 400 til 800 omm året med 400 operationer i de tre mest trafikerede måneder. Allerede i 1993 havde han fået en miljøgodkendelse til at etablere flyvepladsen, der ligger i landzone. Efter 10 år med afslag og dialog med både Frederiksborg Amt og kommunen besluttede Miljø- og Teknikudvalget i 2011 at give afslag på ansøgningen, fordi flere naboer havde givet indsigelse mod flere flyvninger. I 2012 blev afslaget ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet, fordi en udvidelse ifølge nævnet ikke vil skabe en trafikrisiko eller overstige støjgrænsen. I januar 2013 blev den nødvendige landzonetilladelse efter Planloven givet, og derfor sendte Eigil Hangaard sin ansøgning ind igen, og den er altså nu under behandling.

Politikerne i byrådet var dog uvidende om, at forvaltningen behandlede ansøgningen på ny. Heller ikke alle naboerne har modtaget naboorienteringen, og det skaber forargelse.

– Det virker som om, det er noget, der skal luskes igennem. Det er for ringe, at forvaltningen laver noget, som byrådspolitikerne ikke ved noget om. Sidste gang, i 2011, fik jeg at vide, at den sag var slut, men nu kommer de så igen uden politikerne og naboernes viden. Det er simpelthen for dårligt, siger Niels Jørgen Jensen.

Også andre naboer er utilfredse og har i årenes løb flere gange klaget og givet deres mening til kende om sagen. En af hovedkræfterne i organiseringen af naboerne er Erik Gyldendal Arvedsen, der bor på Roskildevej. Også han er bekymret og vil de kommende dage gå rundt i nabolaget for at samle underskrifter sammen.

Men ifølge flyvepladsens ejer Eigil Hangaard har naboerne slet ikke noget at bekymre sig om.

– Vi har absolut ingen planer om at udvide antallet af operationer i forhold til i dag. Grunden til, at vi gerne vil have tilladelse til mere end 400 operationer, altså 200 starter, er, at vi i så fald ikke skal starte forfra med en ny ansøgning, hvis der på et tidspunkt kommer et ekstra fly, så vi får brug for de ekstra operationer. Hvis jeg så i fremtiden skulle få behovet, så er der plads, og så skal vi ikke hele møllen igennem igen. Men det har vi altså ingen planer om, siger Eigil Hangaard.

Der er plads til fire fly i hangaren på flyvepladsen. De to af flyene ejes af to mænd, mens 10 andre personer deles om de to andre fly. Ifølge Eigil Hangaard bruges flyene mest til fritidsflyvning. En af flyejerne bruger flyet til at pendle til Kalundborg. I 2016 var der ifølge Eigil Hangaard 260 operationer, altså 130 starter.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.