Multipark kom et skridt nærmere

Foto: Niels Idskov

Det går langsomt, men sikkert frem mod etableringen af en multipark i Hillerød. Entusiasmen fejler ikke noget, hvilket blev bekræftet på det informationsmøde, der fandt sted på Grundtvigs Højskole.

Flere lokale kræfter, bl.a. Gadevang Klatring, viste interesse, og der arbejdes også på at etablere en midlertidig eller permanent start indendørs, et såkaldt Street-Lab. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Målet er, at der inden 1. marts skal skrabes 200.000 kr. sammen, således at et detaljeret forprojekt med tegninger og formålsbeskrivelse for multiparken kan realiseres. Multiparkforeningen har kontakt med en arkitekt, der vil begynde arbejdet, inden alle pengene er på bordet. De kan komme fra den dobbelte ansøgning til den lokale Grethe Christiansens Fond, der har flere millioner kr. til uddeling i år.

Her har Multiparkforeningen søgt om 150.000 kr. til forprojektet samt 200.000 kr. til Street-Lab, og der er ifølge foreningens formand, Søren Lerche, berettiget håb om at det kan lykkes at få pengene.

Alle byrådets partier er velvilligt indstillet overfor projektet, der skal være klar i foråret – altså forprojekteringen – for at komme på kommunens budget for 2018, og den lange vej til de 200.000 kr. fik de første ben at gå på ved informationsmødet.

Her troppede Peder Bisgaard, formand for Firmaidræt Hillerød, op med en check på 8.000 kr., som er det beløb, som foreningens brugere samlede sammen i jule-nytårsugen.

– Vi støtter hermed en god sag, sagde Bisgaard, der også er formand for Hillerød Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.

Foreningen til fremme af en multipark i Hillerød blev stiftet 6. oktober 2016, og dens formål er at arbejde for at etablere en multipark i byen ved at samle borgere, brugere, sponsorer og andre om at synliggøre og indsamle penge til et forprojekt.

Multiparken skal indeholde flere slags gadeidræt, og der findes flere forbilleder rundt omkring i landet, bl.a. i Helsingør og Haderslev, som der på mødet på højskolen flere gange blev henvist til.

Det er aktiviteter som rulleskøjteløb, skateboard, løbehjul, gadefodbold, basketball, hockey, gadedans, parkour, musik osv, der er på tale. Alt sammen ud fra et ønske fra initiativtagerne om at skabe en platform for øget inddragelse af de unge samt borgere på tværs af byen.

Folkene bag initiativet ser også etableringen af multiparken som en brobygger mellem unge fra den »delte« by Hillerød, hvor de ser tendenser til at ikke mindst skoleeleverne fra øst og vest holder sig meget for sig selv.

Multiparkforeningen har nedsat forskellige arbejdsgrupper, der kigger på henholdsvis sponsorater, events og indhold, og der er udarbejdet en aktivitetsplan for 2017. Den medfører aktiviteter på byens skoler fra midten af april samt events på bytorvet 6. maj, ligesom foreningen deltager i byfesten 9.-11. juni.

Det koster 50 kr. at være medlem af Multiparkforeningen, der håber at andre end de fremtidige udøvere vil tegne et medlemsskab.