Mindst 135 grunde i Hillerød med mistanke om PFAS

Er jorden giftig?: En lang række grunde i Hillerød Kommune, hvor der allerede er konstateret jordforurening, er på listen over grunde, hvor der er risiko for, at der også er PFAS-forurening.

Der venter et stort arbejde med at finde jordforureninger med PFAS-stoffer. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen