Lokalplan for etagebyggeri udskudt

Den sidste gratis parkeringsplads i Hillerød centrum, grusparkeringen ved Åmosevej bag biblioteket, kan forsvinde, hvis politikerne godkender en lokalplan for etagebyggeri på området. Foto: Mikkel Prytz
Den sidste gratis parkeringsplads i Hillerød centrum, grusparkeringen ved Åmosevej bag biblioteket, kan forsvinde, hvis politikerne godkender en lokalplan for etagebyggeri på området. Foto: Mikkel Prytz

Et etageboligbyggeri på grusparkeringspladsen bag ved biblioteket kan blive fire etager højt, selvom det oprindelige projektforslag lød på 2-3 etager.

Politikerne skulle i denne uge godkende lokalplanen for det nye boligområde, men de valgte i stedet at vente til den allerede bestilte parkeringsanalyse for Hillerød ligger klar i løbet af et par måneder. Byrådet besluttede i september 2014, at grundene Åmosevej 4, Åbrinken 1-3 og Fredensvej 3-5 skulle sælges til KAB, så der kunne opføres en såkaldt almen bolig+ bebyggelse. Det er et boligform, hvor man er en del af et fællesskab, men hvor man selv står for vedligelseholdelse, snerydning, hækklipning osv.

Men siden 2014 har projektet ændret sig. Projektet er nu 3-4 etager højt i stedet for 2-3, og bebyggelsesprocenten er 95 i stedet for 80. KAB har oplyst til kommunen, at det har været nødvendigt at hæve bebyggelsesprocenten, fordi KAB har brug for flere etagemeter for at kunne holde sig under rammebeløbet.

Trods ændringerne i projektet anbefaler forvaltningen politikerne at arbejde videre med lokalplanen. Den anbefaler desuden, at der laves en forhøring, da ændringerne med etageantal og bebyggelsesprocent vurderes at være så væsentlige, at naboerne bør orienteres.

Venstre stillede på Økonomiudvalget i onsdags foreslag om, at man ventede med at godkende lokalplanen til parkeringsanalysen er klar.

– Det er de sidste gratis parkeringspladser cetralt i byen, vi taler om. Jeg taler med rigtig mange mennesker, der når de tager til Hillerød og handler, så holder de der. Jeg synes, det er den rigtige måde at gøre det på, hvis vi skal gøre noget i det område. Vi skal først have mulighed for at behandle analysen af parkeringssituationen, og det skal vi gøre før byrådet tager stilling til anmodningen af lokalplanen, siger Venstres leder Klaus Markussen.