Kunstner fjerner truede dyr fra sine værker

Mo Maja Moesgaards nye udstilling på Hillerød Bibliotek er et stilfærdigt opråb om klimakrisen.

Foto: Anna Törnqvist Jensen

Et af Mo Maja Moesgaard papirklip. Det særlige ved Mo Majas Moesgaards værker er, at de er inspireret af litteratur, hvor dyr og planter spiller en særlig rolle. Men de dyr, der i dag er udryddede eller truet som følge af klimakrisen, er fjernet fra Mo Maja Moesgaards papirklip. t Foto: Allan Nørregaard