Kunst som anerkendelse og til forskønnelse af erhvervsskolen