Hospitalsrum til bøn og stilhed skiller vandene

Foto: Lars Skov
11092012 Hillerød, Præstevang Kirke fylder 50 år
  Foto: Lars Skov
11092012 Hillerød, Præstevang Kirke fylder 50 år Foto: Lars Skov Copyright Lars Skov

Skal patienter med forskellig tro dele ét rum til bøn og refleksion eller have hver deres? Den diskussion er opstået ved Nyt Hospital Nordsjælland, der skal opføres ved Hillerød. Her lægges der nu op til, at alle trosretninger skal kunne rumme og dele de samme faciliteter. På et møde i januar vil Nyt Hospital Nordsjælland fremlægge planerne for det kommende refleksionsrum med udskiftelige religiøse symboler for Helsingør Stift.

Men hospitalspræsterne er på forhånd skeptiske over det fælles rum.

Hospitals- og sognepræst Ib Lauritsen, der er tilknyttet Hillerød Hospital og psykiatrisk center i Hillerød foretrækker, at der findes en løsning, hvor der både kommer et kristent bederum eller refleksionsrum – og et muslimsk indrettet rum.

– Vi har fra dag et gjort opmærksom på, at vi både ønsker et kristent bederum og et muslimsk bederum. Ideen om at dele samme rum er ikke vores førsteprioritet, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Grundtanken bag hele hospitalet er fleksibilitet og flere funktioner i samme rum, forklarer arkitekt Mette Stokholm, projektleder i Nyt Hospital Nordsjælland.

– Vi har set mange gode eksempler rundt i Europa på, hvordan vi kan udforme refleksionsrummet. Der bliver ikke tale om mange kvadratmeter, så vi skal tænke smart, for at rummet kan bruges af de fleste til det meste, siger hun.