Gravide kan bedst lide at føde i Nordsjælland

Sundhed: Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital ligger i top i årets landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed. ​

foto Hans-Jørgen Johannesen

Foto: Hans Jørgen Johansen
Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital ligger i top i årets landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed.

Fødeafdelingen​ på Nordsjællands Hospital har samlet set de mest tilfredse fødende i Danmark. Det viser den seneste landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP).

Ud over den flotte førsteplads i LUP, er Fødeafdelingen netop i dag blevet hædret som Årets Længdespringer.

Længdespringerprisen uddeles i Region Hovedstaden til en afdeling, der har ligget stabilt højt i den samlede patienttilfredshed over længere tid.

Og det er ikke noget man kommer sovende til, understreger chefsygeplejerske Annelise Bertelsen:

– Det er et langt sejt træk, som vi startede med i tidernes morgen, hvor især kommentarer og feedback giver input til refleksion og mulighed for at udvikle nye indsatser. ​Når indsatser bliver en del af vores arbejdskultur, får vi så meget positiv feedback fra patienterne. Det påvirker vores tilgang overfor familierne, og det giver et godt arbejdsmiljø for personalet, som igen påvirker vores indsatser i positiv retning – det er en opadgående spiral, siger hun.

Forskelle

Helt generelt så viser årets undersøgelse, at ​87 procent af Region Hovedstadens patienter indenfor somatikken i i høj eller meget høj grad er tilfredse med regionens hospitaler.

Dog er der ikke nogen af hospitalerne, der har opnået en samlet score på over 85 procent for, når man samler pointene indenfor de tre måleområder somatik, akut og fødeområdet.

Mere end 400.000 patienter har svaret på spørgsmål om deres tilfredshed med de danske hospitaler. 119.310 patienter kommer fra Region Hovedstaden.

At 87% af Region Hovedstadens patienter indenfor somatikken samlet set er tilfredse i høj eller meget høj grad, matcher det samlede niveau for hele landet.

Tilfredsheden varierer dog afhængig af forløbet. For patienter, der har været i kontakt med regionens akutmodtagelser, gælder det, at 72 procent er tilfredse i høj eller meget høj grad, og blandt de fødende kvinder er tallet 84 procent.

Ambitionen er, at mindst 85% af Region Hovedstadens borgere skal være tilfredse i høj eller meget høj grad i deres møde med sundhedsvæsnet.

Samlet set er målet om øget patienttilfredshed nået for de somatiske patienter, og er decimaler fra at nå målet for de fødende kvinder, men der er stadig variationer på hospitalsniveau, hvor Nordsjælland altså ligger i top.

Tilfredsheden blandt de voksne psykiatriske patienter er 74 procent, hvilket er et procentpoint over landsresultatet. For børn og unge ligger Region Hovedstaden på 65 procent, hvilket er 3 procentpoint under landsgennemsnittet. Til gengæld er 78 procent af de pårørende til børn og unge patienter i høj eller meget høj grad samlet set tilfredse.