Gæster fra hele Europa til fest hos Bandidos

Foto: Maja Vindelev