Føllegård kæmper for at være spillested

Foto: Tore G. C. Rich