Fodboldben kommer på rigtig græs

Foto: Tore G. C. Rich
De nye gummibaner på Selskov stadion.
  040113 Foto: Allan Nørregaard
De nye gummibaner på Selskov stadion. 040113 Foto: Allan Nørregaard Allan Noerregaard

Et alternativ med rigtig græs i stedet for kunstgræs er nu på vej på Hillerød Stadion. På byrådets dagsorden på onsdag er to sager til i alt 400.000 kroner, der skal løse problemerne med støj på Hillerød Stadion. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der tale om etablering af lys på græsbane 5 eller 8, der ifølge kommunen ligger bedre placeret i forhold til støjen. Planen er at benytte eksisterende master fra tidligere grusbaner. Udgifterne til el-arbejde, nedgravning af masterne, støbning af fundament og rådgiver til lysberegninger er beregnet til cirka 200.000 kroner i alt.

– På den måde kan banen bruges i en lidt længere periode. Græsset kan egentlig godt tåle, at man er på det, men der er ikke lys nu. Så kan man måske bruge den en måned mere, så man får skubbet støjen væk i længere tid end ellers, siger borgmester Dorte Meldgaard (K).

For at imødekomme påbuddet om at nedbringe støjen på kunstgræsbane K1, der er den vestlige bane, vil man opsætte skilte og fire-fem meter højt boldspærrenet rundt om kunstgræsbane K1. Et boldspærrenet vurderes at mindske generende lyde fra bold mod hegn betydeligt. Også dette vurderes at koste cirka 200.000 kroner.