Efter overforbrug: Flertal vil inkludere flere specialbørn

Foto: Anna Törnqvist Jensen
<p>Et merforbrug på 8,3 millioner kroner på specialundervisningsområdet, som i årevis har overskredet budgettet, kræver handling. Så langt er politikerne i Børn-, Familie- og Ungeudvalget enige. Foreløbig har et flertal i udvalget, bestående af Venstre og Socialdemokratiet, besluttet, at slå budgetterne for specialundervisning og almen undervisning sammen. Udvalgsformand Peter Frederiksen (V) ønsker mere og bedre inklusion.</p>