Der kommer flere børn i kommunen, end daginstitutionerne kan rumme

Der er et akut behov for mere plads i daginstitutionerne i flere byer i Holbæk Kommune, 
ligesom der på længere sigt er et behov, der løses med nybyggerier.
Foto: Per Buurgaard Christensen, Magnus Eg Møller