Debat: Utilstrækkelig miljøundersøgelse af grund på Frederiksværksgade

Debat: Utilstrækkelig miljøundersøgelse af grund på Frederiksværksgade

Michael Liesk er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød. Pressefoto

Af Michael Liesk, formand for Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød

Efter mange års spekulationer om en mulig jordforurening i forbindelse med en terrænregulering af Frederiksværksgade 197 har byrådet endelig besluttet at gennemføre en miljøundersøgelse af grunden. Men undersøgelsen omfatter kun den nordligste del af grunden og ikke den sydlige del, hvor der er fyldt mest jord på. Det er samtidigt den del af grunden, hvor der gennem årene ulovligt har været parkeret flest lastbiler. Parkeringen er sket på et ubefæstet areal, der ligger ovenpå en vandforekomst, der udnyttes af Københavns Kommune.

Nedsivning af spildolie og bremsevæsker fra de mange biler kan ikke undgås og kan i de mange år sagen har kørt have medført en forurening af grundvandet. Firmaet, der ejer grunden, oplyste i februar 2017 kommunen om, at den fik kørt 14 tons jord til rensning efter, at en hydraulik slange var sprunget.

Oplysninger, som DN har fået via en aktindsigt viser, at en medarbejder i kommunen nogle måneder senere efterlyser oplysninger om forurenet jord, i forbindelse med en ansøgning om lovliggørelse af området i 2017. Tilsyneladende ligger kommunen ikke inde med yderligere oplysninger om den forurening.

Det er skræmmende for DN, at et flertal i byrådet ikke påtager sig ansvaret at få undersøgt grunden 100 %, når Hillerød Kommune har en viden om, at der gennem flere år er foregået en ulovlig og omfattende parkering ovenpå en grundvandsforekomst.

Derfor siger DN: Få nu den grund undersøgt, ikke flere udflugter, tak.

Skulle det vise sig, at det grundvand, der findes under grunden, er forurenet, så bærer flertallet i byrådet et ansvar herfor.

Michael Liesk er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød. Pressefoto
Foto taget i 2022, der viser, at den sydlige del af parkeringspladsen på Frederiksværksgade 197 har været brugt til parkering og oplag. Foto: Michael Liesk

Tip redaktionen

På Hillerød Posten og Frederiksborg Amts Avis bestræber vi os altid på at lave historier, der betyder noget for dig. Så har du en ide til en artikel eller et tip, så send en mail til redaktionen på red.hilleroed@sn.dk eller ring til os på telefonnummer 8888 4303.

Du kan også kontakte vores journalister direkte på nedenstående mailadresser:

Martin Warming, redaktør, martin.warming@sn.dk

Janne Mulvad, journalist, janne.mulvad@sn.dk

Mette Dolmer Thygesen, journalist, mette.thygesen@sn.dk

Magnus Eg Møller, journalist, magnus.moeller@sn.dk

Johanne Wainø Topsøe-Jensen, journalist, johanne.wainoe@sn.dk

Per Skovkjær Sand, journalist, per.sand@sn.dk