DEBAT: Frihed uden ansvar

Tue Tortzen (EL) mener, det er uansvarligt at lade separatkloakeringen være frivillig, fordi det er for dyrt. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen