DEBAT: Børnene fortjener en bedre dagbehandlingsskole

“Der er brug for, at vi samler dagbehandlingsskolen på en matrikel,” skriver to byrådsmedlemmer. Arkivfoto: Allan Nørregaard

“Der er brug for, at vi samler dagbehandlingsskolen på en matrikel,” skriver to byrådsmedlemmer. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Af Thomas Brücker, gruppeformand Socialdemokratiet, og Lars Elbrandt, gruppeformand SF

Mange børn i hele Hillerød kommune har et særligt behov for ekstra støtte.

Det er børn med diagnoser eller som venter på at få en diagnose, men det kan også blot være børn. som mistrives i deres hverdag eller skolegang.

Børnene kan i kortere eller længere tid blive tilknyttet det, vi i daglig tale kalder Hillerød Dagbehandlingsskole.

Det er vores mål og ambition, at vi med et særligt tilbud kan få disse børn tilbage i den almindelige folkeskole igen.

Vi står i den situation nu, at forholdene i vores dagbehandlingsskole ikke længere er optimale.

Skolen er i dag fordelt på to matrikler i hver sin ende af Hillerød by (Ullerødskolen og Store Dyrehave Skole, red.), og med det stigende behov med flere elever er en sådan opdeling ikke længere optimal. Hverken for børnene eller for medarbejdere. Det viser sig blandt andet ved, at de på trods af de to matrikler ofte skal køres til flere forskellige skoler for at kunne blive undervist i faglokaler, som passer til deres klassetrin.

Der er brug for, at vi samler dagbehandlingsskolen på en matrikel. Skolen skal have de nødvendige læringsmiljøer, som kan tilgodese det enkelte barn. Skolen skal kunne tilbyde den nødvendige faglige undervisning, som barnet har krav på, uden at barnet hele tiden skal rejse til andre skoler for at låne idrætsfaciliteter og faglokaler.

Vi har en forpligtigelse over for alle børn i Hillerød Kommune, og vi har en særlig forpligtigelse over for de børn, der har det svært. Derfor skal vi sikre langt bedre rammer for vores børn, der går i dagbehandlingsskole.

Alle børn fortjener en ordentlig skole, om det er en dagbehandlingsskole eller almen folkeskole.