Brugere med i udvikling af værested

Vi har haft en længere proces med brugerne af Værestedet for mennesker med psykiske vanskeligheder om, hvordan vi udvikler Værestedet, så flere bliver en del af fællesskabet – men jeg kan godt forstå utålmodigheden.

Vi har stor politisk vilje til at finde muligheder sammen med brugerne. Vi har haft flere dialoger og møder med brugerne om, hvordan Værestedet skal udvikles. Vi har mødtes med Væresteder fra andre kommuner, sammen med brugerne for at finde inspiration til, at Værestedet i højere grad kan bidrage til brugernes recovery ( d.v.s. håb og at kunne komme sig) og til brobygning til civilsamfundet.

Vi arbejder med ønsket om nye rammer for Værestedet med base i Kulturaksen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få lokaler der, men udvalget har bedt forvaltningen om at få konkretiseret, hvad mulighederne er for at skabe nye rammer i Kulturaksen til Værestedet. Et Værested hvor der er samarbejde og brobygning til de mange foreninger og kulturinstitutioner, der er i området.

Vi har talt med brugerne om, at bruge erfaringerne fra tilbuddet ’På Sporet’ i Rudersdal. Her fortalte de, at det kræver tid at lave en brugerinvolveret omstilling. Vi er i gang og ser frem til den fortsatte dialog om udvikling af Værestedet så snart, vi har noget mere konkret at arbejde med.

Christina Thorholm

Radikalt Byrådsmedlem

Formand for udvalget for Omsorg og Livskraft