Bibliotekets it-café søger frivillige

Bibliotekets it-café søger frivillige

Hillerød Biblioteket mangler tre-fire frivillige til deres it-café, hvor alle kan komme ind lige fra gaden og få gratis hjælp, råd og vejledning.

Caféen har åbent hver tirsdag kl. 15-17 i februar-maj og september-november, og de frivillige består af to hold, der mødes henholdsvis lige og ulige uger. Opgaven er ulønnet.

De fleste spørgsmål er om funktioner og anvendelse af smartphones og tablets generelt. Har man lyst til at hjælpe dem, der har det lidt svært med blandt andet de ting, kan man kontakte bibliotekar Jakob Poulsen på jpou@hillerod.dk.

Man kan læse mere om at være frivillig i it-cafeen på www.hilbib.dk.

jesl

Hillerød Bibliotek kan godt bruge flere til at bemande it-cafeen. Foto: Jens Berg Thomsen