Arkitekt var i krig med Goldschmidt

Foto: Niels Idskov
Arkitekt Karsten Olesen er kritisk overfor ikke mindst Hillerød Kommunes rolle i sagen om Frederiksbro-projektet. Foto: Niels Idskov
Arkitekt Karsten Olesen er kritisk overfor ikke mindst Hillerød Kommunes rolle i sagen om Frederiksbro-projektet. Foto: Niels Idskov

M. Goldschmidt Holding A/S, der står i spidsen for Frederiksbro-projektet på Møllebro-grunden, og Hillerød-arkitekten Karsten Olesen er mildest talt ikke helt enige. Det kommer bl.a. til udtryk i parternes forskellige opfattelse af, hvad der vil være den optimale højde på højhusbyggeriet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Helt konkret har Goldschmidt via advokat bedt Olesen om ikke at viderebringe en urigtig visualisering af projektet, hvilket Olesen allerede havde beklaget og havde undskyldt overfor Goldschmidts arkitektfirma Mangor & Nagel, selv om det var kommunens lokalplanforslag, som han havde henvist til.

Goldschmidt forbeholder sig retten til at kræve erstatningssvar »efter dansk rets almindelige regler«, hvis Karsten Olesen ikke ophører med at anvende bevidst urigtigt materiale samt fremføre urigtige oplysninger om projektet. Men da det er sket, hvilket Olesen har bekræftet pr. brev, er sagen afsluttet fra Goldschmidts side. Det bekræfter Ulrik Bebe, der er projektchef hos Goldschmidt.

– Min visualiserings-regning var forkert, den er trukket tilbage og jeg har beklaget det. Men derudover er der efter min bedste mening stadig en del forhold i det her forløb, der ikke er i orden – omend det først og fremmest er Hillerød Kommune, som jeg peger på, siger Karsten Olesen.

– Jeg synes, at det er demokratisk problem, at Hillerød Byråd ikke overholder armslængde-princippet, men lader Goldschmidt tegne hele billedet. Jeg undrer mig en del, når jeg i avisen forleden læste at Tue Tortzen (formand for Miljø- og Teknikudvalget) udtaler, at det er ved at gå op for politikerne, at de ikke kan bestemme det hele, ligesom han har fornemmet, »at det her er smertegrænsen for bygherren.« Så er det, at jeg spørger, hvad vi har politikere til, hvis ikke det gælder om at stå i midten og forholde sig helt objektivt til tingene, siger Karsten Olesen, som i hele høringsforløbet har været en flittig kritiker af Frederiksbro-projektet.