Alternativ behandling: Her hopper folk frivilligt i hundekold fryser

Hillerød har fået en ny form for alternativ behandling. La Concordias cryoterapi er hundekoldt, og ifølge dem selv kan alle få noget ud af en behandling.

Alternativ behandling: Her hopper folk frivilligt i hundekold fryser

Linda håber, behandlingen kan hjælpe på smerterne i hendes skulder. Foto: Allan Nørregaard

Foto: Allan Nørregaard