11,4 millioner kroner til forebyggelse

Hillerød nye rådhus.
  120109 Foto: Allan Nørregaard
Hillerød nye rådhus. 120109 Foto: Allan Nørregaard

Socialstyrelsen har bevilget 11,4 millioner kroner til projektet »Investering i den tidlige og forebyggende indsats i Hillerød«

Projektets primære formål er at skabe de bedste forudsætninger for at sårbare børn og unge i Hillerød Kommune kan få en god opvækst og skolegang og herigennem få mulighed for at skabe sig et godt liv med uddannelse og job.

– Med denne økonomiske indsprøjtning har vi mulighed for at klæde vores medarbejdere endnu bedre på i arbejdet med børn og unge. Vi kan investere i nye medarbejderressourcer, så vi kan øge trivslen og forebygge problemudvikling, så færre børn får behov for en mere specialiseret indsats, siger formand for Børne-og Familieudvalget Rikke Marcholm (SF) i en pressemeddelelse.

Formålet med projektet ligger i tråd med Hillerød Kommunes Børne- og Ungepolitik, hvor den overordnede målsætning er, at 97 procent af alle børn skal have en ungdomsuddannelse. De 11,4 mio. er bevilget frem til 2020.

– Med projektet vil vi kunne opspore børnene tidligere, blandt andet fordi vi kan efteruddanne pædagoger og lærere. Vi kan også iværksætte en række konkrete tilbud, for eksempel til børn med angst. Det er en virkelig dejlig nyhed at gå på juleferie med, for det er en fortsættelse af alt det gode arbejde, der bliver ydet i vores børne- og familieafdeling og det giver os mulighed for at styrke det arbejde, vi allerede er i gang med, endnu mere, siger den tiltrædende formand for Udvalget for Børn- Familie og Unge Peter Frederiksen.

I forvaltningen glæder man sig over støtten.

– Ledere og medarbejder er ydmyge og stolte over dette rygstød til vores arbejde, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at disse penge kommer mange gange igen til vores børn og unge i Hillerød Kommune, siger Anders Peter Østergaard, Børne- og Kulturdirektør i Hillerød Kommune.

– Dette er et felt, vi har udviklet på tværs af dagtilbud, skoler og famlie- og sundhedsområdet i mere end 10 år politisk og forvaltningsmæssigt, tilføjer han.

Hillerød Kommune er en af 11 kommuner, der har modtaget midler.

FAKTA

Hillerød Kommune vil med investeringen – og i samarbejde med de øvrige faggrupper (logopæder, sundhedsplejersker og socialrådgivere) kunne udvide den Fremskudte Rådgivning, så den bliver et tilbud for alle dagtilbud.

– Hillerød Kommune vil med investeringen kunne udvide den tidlige og praksisnære rådgivning og indsatser, med særligt fokus på læreres og pædagogers relations- og pædagogiske kompetencer til at skabe udviklende fællesskaber til børn, der er udfordret på forskellig måde samt styrke familiers egne ressourcer ift at skabe forandring i deres børns liv.

– Hillerød Kommune vil med investeringen kunne udbyde ledelsesstyret supervision i fuld skala på distriktsskoler og i daginstitutioner, således at den ledelsesstyrede supervision bliver en del af PPR´s kerneydelse.

– Hillerød Kommune vil med investeringen kunne bidrage til en opkvalificering af almenmiljøerne i dagtilbud og opruste forældrekompetencerne i familierne til at styrke de sproglige miljøer omkring børn.

– Hillerød Kommune vil med investeringen kunne gennemføre et kompetenceløft af bådeforældre/forældregrupper og dagtilbudspersonale ift Hanen-programmerne. Endvidere vil vi via forældrekurser styrke børnenes hjemmelæringsmiljøer.

– Hillerød Kommune vil med investeringen kunne styrke sin tilbudsvifte i forhold til Hanen-tilgangen gennem certificering af logopæder i programmet "More than words", som henvender sig til forældre til børn indenfor autisme spektret. I forlængelse heraf vil vi kunne gennemføre skræddersyede forløb for børn med særlige vanskeligheder ift. sprogudvikling, herunder også børn med autisme.

– Hillerød Kommune vil med investeringen kunne tilbyde angstforløb for alle børn, unge og forældre, der har behov for det.

– Hillerød Kommune vil med investeringen kunne styrke en helhedsorienteret indsats mod bekymrende fravær og tilbyde konkrete og individuelle forløb for elever med bekymrende fravær og deres forældre.