Vil lokke flere med ud at køre om natten

Region Hovedstaden vil se på, om den kollektive trafik om natten kan skrues mere hensigtsmæssigt sammen

Vil lokke flere med ud at køre om natten

Natbus 98N der forbinder Roskilde, Skibby og Frederikssund natten efter fredag og lørdag, er en af flere natbusruter, der nu skal gennemlyses. Foto: Lars Kimer

Natbusser og nattog er mange bygæsters livline hjem efter en – måske – festlig aften i byen. Og nu vil Region Hovedstaden se på, om man kan opnå flere rejsende, større produktgenkendelighed og mere tryghed.

I regionens budgetaftale for 2023 er der afsat en halv million kroner til en gennemgang af den kollektive transports natbetjening på tværs af trafikselskaber.

I en orientering til regionsrådets politikere fremgår det, ay der nu er igangsat et samarbejde med trafikselskaberne Movia, DSB og Lokaltog om at finde frem til anbefalinger til mere hensigtsmæssig natbetjening inden for rammerne af det tilskud, der i dag ydes.

Samarbejdet forventes at omfatte en kortlægning af den nuværende natbetjening, samt kortlægning af rejsebehov på hverdage og i weekender.

Undervejs forventes det, at der kommer input fra blandt andet kommuner, større virksomheder med natarbejder og interviews med buschauffører på nuværende natbuslinjer. Desuden udføres brugerundersøgelser med henblik på at forbedre den samlede oplevelse med kollektiv trafik om natten, herunder med inddragelse af Passagerpulsens passagerpanel og det regionale passagerråd.

Anbefalinger til en potentiel omlægning af natbetjening forventes at blive forelagt udvalget for trafik og regional udvikling i efteråret 2023.