Unge kommer ud af hjemløsheden

Helsingør: Helsingør Kommune har stor succes med at bekæmpe hjemløshed blandt udsatte unge. Siden april 2019 har Helsingør Kommune via projektet Helsingbo, der er støttet af Socialstyrelsens sociale investeringspulje, målrettet arbejdet for at få udsatte unge ud af hjemløshed, og dermed hjælpe dem til et bedre fodfæste i livet. Ud af 26 unge, der har været igennem indsatsen er 11 kommet videre i egen bolig, og over halvdelen er enten kommet i job eller uddannelse.