Toiletskyl bliver til grøn energi på renseanlæggene