Tidsler i budgettet

Den pludselige lukning af Abildvængets Bibliotek, siger noget om budgetpartiernes kulturforståelse, mener EL.
Den pludselige lukning af Abildvængets Bibliotek, siger noget om budgetpartiernes kulturforståelse, mener EL.

Allan Berg Mortensen, medlem af Helsingør byråd for Enhedslisten

Debat

Der er indgået budgetforlig mellem Konservative, Socialdemokraterne, Venstre, DF, SF og Radikale. 22 ud af byrådets 25 medlemmer står bag, så det er et bredt forlig.

Budgettet for 2020 indeholder nogle positive forslag, som budgetforligspartierne, selv så udmærket har redegjort for.

Desværre er der også tidsler

Abildvængets bibliotek lukker og erstattes af et kulturtilbud på Nordvestskolen. En besparelse på små 1,2 million om året. Da Kulturværftet i sin tid blev etableret var Enhedlistens frygt, at de store udgifter til det store centrale bibliotek ville betyde døden for de små biblioteker. Desværre var frygten velbegrundet. Vapnagård bibliotek er lukket og nu lukkes Abildvængets bibliotek. Ikke et ondt ord om Kulturværftet men kultur, herunder biblioteksformidling, skal være for de mange og derfor tæt på borgerne.

Klubben, som er et værested for mennesker, som har psykosociale problemer såsom misbrug, psykisk lidelse eller hjemløshed, lukkes og erstattes af et nyt værested, med dårligere normering og kortere åbningstid. Her sparer budgetforligspartierne 800.000 kr. om året på de allermest udsatte borgere.

Borgerådgiveren fyres og Helsingør kommunes borgere mister en direkte adgang til støtte og vejledning i ofte komplicerede sager. De udsatte mister en støtte i sager, der måske handler om at de mister deres forsørgelsesgrundlag.

Helsingør Kommunes daginstitutioner får minimumsnormeringer for børn i alderen 0 til 6. Det er godt med desværre har forligspartierne valgt, både en takststigning og forringede vilkår for SFO og klub. Takststigningens størrelse kender jeg endnu ikke men udover takststigningen indføres der en ekstra lukkeuge i klub og SFO, der i forvejen døjer med 3 lukkeuger. 2 uger i sommerferien, de 3 dage før påske, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Budgetforligspartierne vil selvfølgelig påpege at der ikke er mange børn der bruger SFO og klub i ferier og op til helligdage men en lukkeuge finansieres ved at fjerne 2 % af en SFO eller klubs budget, så lukkeuger kan i høj grad mærkes i det daglige pædagogiske arbejde.

Helsingør Kommunes likviditet er under pres og udover nedskæringer har forligspartierne valgt at styrke likviditeten ved at optage lån for i alt 27 millioner. Det er lidt som at tisse i bukserne på en kold vinterdag. Det luner her og nu men pengene skal betales tilbage.

Enhedslisten har udarbejdet et alternativt budgetforslag.

Vi har fravalgt ovennævnte nedskæringer. Vi optager ikke lån men til gengæld hæver vi skatten fra 25,3 til 25,4. Det betyder en ekstra udgift for en borger med en indkomst på 215.000 på 10 kr. om måneden og 36 kr. om måneden for en borger der tjener 600.000 kr. om året. Vi foreslår at grundskylden hæves fra de nuværende 28,5 til 30 promille. Det vil betyde at en familie der bor i et hus der vurderes til 1,6 million skal betale 105 kr. mere i grundskyld om måneden mens en familie der bor i et hus der vurderes til 5,9 million skal betale 263 kr. mere om måneden.

Det er selvfølgelig ikke rart hvis skatten stiger men for Enhedslisten er det vigtigt at den politik der føres i Helsingør Kommune, er socialt og økonomisk ansvarlig og det er vores budget.

Vi vil ikke optage lån, vi vil afvikle lån. Vi vil ikke skære på udsatte borgere, lokalkultur og børn.