Tågernes kaj

Krydstogtsikbet Queen Mary 2 i Helsingør.
  300511 Foto: Allan Nørregaard
Krydstogtsikbet Queen Mary 2 i Helsingør. 300511 Foto: Allan Nørregaard Allan Noerregaard

Jimmy Jørgensen, Helsingør

Debat

Indlæggene har været mange om kajanlæg ved Helsingør Red. Det er hovedsagelig borgerne, der har skrevet kritiske læserbreve om projektet.

Ikke mange politikere har deltaget i debatten om anlægget.

Dem, der har ytret sig med kraft, saft og rosende omtale, har været den nuværende og den tidligere havnechef.

Naturligvis er disse positive stemt for at få et havneanlæg mere til rådighed i deres ressort.

Men, hvor er politikerne henne i denne sag ? De er jo repræsentanter for borgerne, og skal tage beslutning, som har fysisk og økonomisk konsekvens for kommunen i fremtiden?