Succesfuldt projekt mod mistrivsel skal udbredes til hele landet

Helsingør har valgt at fortsætte projekt, der har vist sig effektivt til at bekæmpe mistrivsel blandt unge. Projektet har været så effektivt, at Socialstyrelsen vil udbrede det til alle kommuner. Udvalgsformand håber, andre vil lade sig inspirere af Helsingør.

Flytter sårbare unge til jobcenter og sparer 1,5 million kroner

Unge i mistrivsel, der ikke er syge nok til psykiatrien, har fået et nyt tilbud i Helsingør og otte andre kommuner. Tilbuddet, der startede som et projekt, har vist sig så effektivt, at det fortsætter - og Socialstyrelsen håber på, at det bliver udbredt til alle landets kommuner. Arkivfoto: Thomas Olsen

Foto: Thomas Olsen

Helsingør Kommune blev i 2020 et del af Social- og Boligstyrelsens projekt ’Sammen på sporet’ sammen med otte andre kommuner.

Projektet, der handler om at sætte hurtigt og effektivt ind mod unges mistrivsel, sluttede i 2022 og har i Helsingør Kommune været forankret som et tilbud til de 13-25-årige i Ungeværftet under Ungeenheden. Og det har vist sig at være særdeles effektivt.

Så effektivt, at Helsingør Kommune har valgt at fortsætte med tilbuddet, selvom der ikke længere er puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen til at drive det.

’Sammen på sporet’ henvender sig til alle de unge, der er for raske til at blive behandlet i psykiatrien, men som mistrives i en grad, så de har behov for støtte.

Tanken er, at der skal sættes ind med hjælp, før de unges problemer vokser dem over hovedet.

Hjælpen fås i form af op til fem gratis rådgivningssamtaler med psykologer, socialrådgivere eller pædagoger. Som en del af konceptet finder den første samtale sted senest en uge efter første henvendelse, og det er muligt at være anonym.

Også de unges forældre kan få hjælp i Ungeværftet i form af samtaler, forældrenetværk og samtalegrupper.

Gode resultater

I alt har 278 unge og 77 forældre været i kontakt med tilbuddet i Helsingør Kommune, siden projektet begyndte, og Social- og Boligstyrelsens evaluering, der er lavet af Rambøll, viser, at projektet har gjort en stor forskel for de unge, der har benyttet sig af tilbuddet.

På tværs af kommuner har i alt 1972 unge været i kontakt med projektet. Af dem har 69 procent efter et individuelt forløb fået styrket trivslen, og på en trivselsskala fra 0-100 er de unges trivsel i gennemsnit steget med 12 point.

Disse resultater har fået Social- og Boligstyrelsen til at anbefale, at metoden udbredes til hele landet, og Helsingør Kommune har altså også valgt, at tilbuddet skal fortsætte i hvert fald 2023 ud.

Tidlig indsats virker

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Thomas Horn (S), glæder sig over, at projektet nu skal bredes ud til resten af landet.

– Børn og unges mistrivsel er en af de største – måske den største udfordring – vi har som samfund i disse år. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi her i Helsingør Kommune har været med til at vise, at det faktisk er muligt, at ændre tingene og få børn og unge ud af mistrivsel ved at sætte hurtigt ind. Det er en vej vi vil arbejde videre efter i fremtiden, og som jeg samtidig håber kan inspirere andre kommuner til at følge, siger han.

De andre kommuner, der har været med i projektet, er Allerød, Glostrup, Greve, Middelfart, Odder, Ringsted, Skanderborg og Svendborg.