Stort prishop på Flextur står ved magt

Foto: Bjørn Armbjørn
Ringsted TAXI og Flextrafik.
Ringsted TAXI og Flextrafik.

Som nævnt i Frederiksborg Amts Avis var Flextur-taksterne med i borgmester Benedikte Kiærs oprindelige forslag til en spareplan. Og da et flertal i Byrådet på seneste møde bestående af K, S, V, R og SF stemte for den endelig udformning af hastebesparelserne, der skal være med til at dække et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 65 millioner kroner i år, så blev besparelserne på Flextur-ordningen opretholdt.

Det betyder, at Helsingør Kommune med virkning fra oktober i år afskaffer kommunetaksten på de første 10 kørte kilometer fra 25 til 36 kroner. Det sker ved, at kommunen ligesom en række andre kommuner for fremover kun vil bruge den såkaldte grundtakst.

Denne ændring af taksterne vil ifølge forvaltningens beregninger betyde, at kommunen årligt vil kunne spare 600.000 kroner om året med virkning fra 2019 samt 150.000 kroner i år.

Rammer gangbesværede

Flextur-ordningen er primært indført for at sikre, at man kan benytte den kollektive trafik i områder, hvor der i dag næsten ikke findes bus- eller togbetjening. Det hører også med til billedet, at Flextur-tilbuddet blev indført på et tidspunkt, hvor der blev skåret kraftig på busserne i Helsingør Kommunes landområder.

En efterfølgende evaluering af ordningen viser imidlertid, at den typiske bruger af ordningen i kommunen er borgere med forskellige fysiske skavanker, som kun dårligt er i stand til at bruge den almindelige kollektive trafik.