Stormen Malik truer: Beredskabet tilbyder sandsække til udsatte boliger