Så meget trafik fjerner HH-forbindelsen på Helsingørs travleste vej

Kongevejen i Helsingør er hårdt belastet af trafik. Et kerne argument i debatten om HH-forbindelsen har været, at byen vil blive skånet for en del af trafikken, hvis en fast forbindelse bliver en realitet, men hvor stor en reduktion kan borgerne se frem til?

Et vigtigt argument i debatten om etableringen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg har været, at den vil aflaste vejene i Helsingør, idet den vil erstatte færgedriften og føre trafikken under sundet allerede i Espergærde. Særligt har der været snak om Kongevejen, der i dag er hårdt belastet af trafik i myldretiden og af den tunge trafik, der kommer ind med færgerne fra Sverige. De mange motorkøretøjer medfører støj til gene for naboerne, mens de skaber lange køer gennem byen.