Ønsker borgermøde om ønsker til HH-undersøgelse

Der er lagt op til, at kommunen skal forsøge at påvirke en mulig forundersøgelse af en eller flere faste HH-forbindelser.

Ombygning af renseanlæg skal sætte en stopper for klamt spildevand i Øresund
<p>Det er vigtigt at understrege, at selv om der i januar blev offentliggjort en såkaldt strategisk undersøgelse udarbejdet af Vejdirektoratet og det svenske Trafikverket om økonomien i en fast HH-forbindelse i form af en vejtunnel syd for Helsingør og en jernbanetunnel mellem selve byer, så er der ikke blevet taget nogen beslutning i hverken Danmark eller Sverige om at gå videre med sagen &#8211; og et forslag om det skulle såvidt vides heller ikke være på trapperne.</p>