Ny strategi til livlig debat: Værn om naturen og pas på trafikken

Onsdag aften havde Helsingør Kommune inviteret til digitalt borgermøde om Planstrategi 2030. Mere end 60 deltagere var med i debatten, der blandt andet behandlede spørgsmål om trafik og bykerner

Hvordan kan man sikre en konstant og meningsfuld udvikling i Helsingør Kommunes bysamfund? Hvordan sørger man for, at der er boliger til alle – også tilflytterne – uden det går udover kommunens naturområder eller historiske bykerner? Hvordan kan Helsingør blive den uddannelsesby, som politikere og borgere, så længe har ønsket sig? Og hvordan sikre man alt dette på en bæredygtig og økonomisk forsvarlig måde?