Når nøden er størst – hvor er hjælpen?

Debat: Når nøden er størst – hvor er hjælpen?

Der var stort fremmøde, da der var møde om kommunens toiletter i toldkammeret. Foto: Pernille Hermann

Af Jens Kirkegaard, arkitekt MAA, Lindevej 3 B Espergærde, Formand for Stad & Egn

Eller er der i det hele taget hjælp at hente, når man har påtrængende brug for et offentlig toilet i Helsingør kommune? Ved et borgermøde i Toldkammeret den 16. marts 2023 arrangeret i fællesskab mellem Seniorrådet, Ældre Sagen, Faglige Seniorer og Stad & Egn, fremlagde journalist, Pernille Hermann, som ordstyrer og dirigent, en oversigt over toiletmulighederne i kommunen, der gennem fotos dokumenterede, at adskillige af kommunens toiletter er nedlagt, mens de tilbageblevne ofte fremtræder ganske uhumske.

Da problemet ikke er af nyere dato, og da kommunen altid mangler penge, var de 50 forsamlede til borgermødet lidet fortrøstningsfulde med hensyn til at kommunen ville og kunne løse efterspørgslen på offentlige toiletter.

Men midt i dette dårlig humør, kom byrådsmedlem Michael Lagoni (K) med en ”utraditionel løsning”, som kunne løse problemet nærmest her og nu. Værdigt trængende borgere og turister skulle have mulighed for at låne et toilet i de restauranter og andre etablissementer, som jo allerede har et toilet til deres gæster og besøgende. Lagoni har i sin egen kaffebar på Simon Spies Plads ofte givet forbipasserende med akut behov adgang til kaffebarens toilet. Nu hvor det kommunale toilet til pladsen, er udlejet som pulterrum for loppemarkedet.

Lagoni ville gerne afsøge denne mulighed og foreslog samtidig et fælles Helsingør toiletlogo, hvor et forslag til logo allerede er udarbejdet ved Erik Petersen fra Ældre Sagen. Dette logo opsat på fx indgangsdøren vil signalere, at alle er velkomne til at låne deres toilet, når naturen presser sig på.

Det skal ordentligvis nævnes, at der fortsat findes rene og pæne toiletter rundt omkring, der som oftest vedligeholdes på privat initiativ. Her blev Hellebæk-Aalsgaard Egnshistorisk Forening fremhævet med Hammermøllens renoverede toiletter og Bycenteret.

Men ikke bare i middelalderbyen og lokalområderne er der mangel på toiletter, de mangler også ude i naturen. Så hermed en opfordring også til Skov- og Naturstyrelsen om i samarbejde med Kongernes Nordsjælland at etablere toiletter, som Styrelsen ellers har overalt i Danmark.

Pernille Hermanns fotodokumenterede status over toiletforholdene i Helsingør kommune – eller mangel på samme – vil snarest, af Pernille Hermann og den nedsatte arbejdsgruppe fra foreningerne, blive sendt til byråd og forvaltning til inspiration for, at afhjælpe dette forsømte område i hele kommunen.