Manglende materialer generer de store anlægsopgaver

Status: Både Sundhedshuset, Himmelhuset, Rådhusbyggeriet i Sct. Anna Gade, Kunststofgræsbanen ved Nordkysthallen og daginstitutionen på Rantzausvej er ved at “komme i hus”.

Foto: Picasa
<p>Helsingør: Prisen på byggematerialer stiger &#8211; hvis de da overhovedet er til at få &#8211; men derfor er der alligevel store anlægssager i Helsingør Kommune, som skrider næsten planmæssigt fremad.</p>