Kystsikring kan rykke på beskyttede havområder

Natur: Arbejdsgruppe ser på, om der kan udpeges erstatningsområder til Natura 2000 områder ved Nordkysten, som bliver påvirket af sandfordringsprojekt

En statslig-kommunal arbejdsgruppe skal se på løsninger, der kan sikre, at Helsingørs, Gribskov og Halsnæs ambitiøse kystsikringsprojekt med omfattende strandfodringer kan gennemføres, selvom en række beskyttede stenrev vil blive dækket med sand og ral. Arbejdsgruppen har første møde den 1. juni