Kommunale flyrejser finansierer elcykler

Foto: Kasper Dudzik, Victor Viemose

I Helsingborg har man succes med at sænke kommunens CO2-aftryk ved at lade forvaltningerne betale afgift, når de rejser med bil eller i fly. Ny miljøudvalgsformand i Helsingør kalder tiltaget »spændende«.

Når medarbejderne i Helsingborg Kommune enten flyver eller kører i bil i arbejdsøjemed, skal deres forvaltning lægge halvdelen af udgiften til rejsen i en miljøpulje.

Sådan har det været siden juni i år, hvor man indførte en miljøafgift for de kommunale forvaltninger.

Resultaterne af de nye regler har været tydelige: Kommunens forvaltninger har brugt 236.000 kroner mindre på flyrejser og 599.600 kroner mindre på kørsel i bil fra juni og til og med november i år sammenlignet med sidste år.

Det skriver Helsingborgs Dagblad. Samtidig har afgiften givet lidt over én million kroner i miljøkassen.

Penge, der geninvesteres i blandt andet elcykler og rejsekort til kommunale medarbejdere, samt at plante flere træer.

Stigende CO2-aftryk

På den anden side af sundet, her i Helsingør, er udviklingen på det seneste gået den modsatte vej. Godt nok er CO2-udledningen fra transport faldet fra 1151 tons CO2 i 2007 til 465, men i 2016 skete der igen en stigning til 575 tons CO2.

Helsingør har som klimakommune forpligtet sig til at nedbringe sin samlede CO2-udledning fra aktuelt 4,8 tons CO2 per borger til 1 ton i 2030. I 2050 er målet er være CO2-neutral.

Også i det EU-støttede samarbejde med Helsingborg og Trondheim, Eco-City, forpligtede Helsingør sig til en stribe klimavenlige løsninger, blandt andet på Kulturværftet.

Derfor er det nærliggende, at man også i de kommende år i høj grad har fokus på klimaet, siger ny formand for By, Plan og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky (R), der kalder Helsingborgs tiltag 'spændende'.

– Det er måske ikke et tiltag, som vi kommer til at kopiere 1:1, men det lyder spændende, og det er helt klart noget, man kan drage inspiration fra og tage med i overvejelserne i arbejdet i det nye udvalg, siger Christian Holm Donatzky.

Rød tråd i energikrav

Den radikale politiker, der i den forgange byrådsperiode stod i spidsen for Børne- og Uddannelsesudvalget, understreger, at han kommer til at prioritere klimaet i det nye udvalg, og han har allerede forslag til konkrete tiltag.

– Jeg ser eksempelvis gerne, at vi får en rød tråd i vores krav til nye byggerier, så de alle er energirigtige. Derudover skal et bedre cykelsti-net og bedre kollektiv trafik gerne gøre det attraktivt for borgerne at droppe bilen, siger Christian Holm Donatzky.

Klimaindsatsen i Helsingør har indtil videre ført til, at man har nedbragt CO2-udledningen per borger fra 6,8 ton i 2008 til aktuelt 4,8 ton.