Kombineret HH-tunnel vil kræve milliard-tilskud

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg kan ikke betales alene af brugerne, men vil kræve et tilskud på godt 14 milliarder danske kroner, hvis projektet skal realiseres. Det viser en strategisk analyse, som Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med den svenske styrelse Trafikverket. Analysen viser også, at en ren vejforbindelse vil kunne brugerfinansieres.