Karakterer i 7. klasse splittede udvalg

Stemmerne var 3-3, da medlemmer i Børne- og Udannelsesudvalget skulle stemme om karakterer i 7. klasse. DF begærede sag i Byrådet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det endte med stemmelighed, da Børne- og Uddannelsesudvalget skulle tage stilling til en ansøgning fra Espergærde Skole om et treårigt forsøg med karakterer fra 7. klasse på den nye overbygningsskole på Tibberupskolen i stedet for i dag fra 8. klasse. Ansøgningen, der havde opbakning fra skolebestyrelsen, argumenterede for, at det var en måde at sætte øget fokus på fagligheden. På udvalgsmøde stemte Lisbeth Læssøe(K), Mette Lene Jensen(V) og Katrine Vendelbo Dencker(DF) for ansøgningen, mens Gitte Kondrup(S), Allan Berg Mortensen(EL) stemte imod sammen med udvalgets formand Christian Holm Donatzky(R). Det syvende medlem Henrik Møller var fraværende på grund af sygdom.

Ikke belæg i forskning

– Jeg valgte selv at stemme imod forslaget – selv om jeg er tilhænger af lokal selvbestemmelse på skolernbe. Det skyldes, at jeg ikke kan se, at indførelse af karakter i 7. klasse passer med forskningen og erfaringerne på området, siger Christian Holm Donatzky(R).

Den forskning udvalgsformanden har set peger på, at tidligere karakterer kan virke motiverende for en meget lille gruppe af de dygtigste, men at det ingen effekt har på den store mellemgruppe af elever samtidig med, at det har en direkte negativ virkning på de svage elevers udvikling.

– Derudover er det også vigtigt at understrege, at vi løbende måler og evaluerer eleverne i dagligdagen på vores skoler, siger udvalgsformanden.

Gennemarbejdet forslag

Dansk Folkepartis medlem Katrine Vendelbo begærede efter afstemningen sagen i Byrådet, da stemmelighed ellers betyder, at et forslag falder. Hun forstår ikke modstanden.

– Jeg synes det er et gennemarbejdet forslag, som også er pædagogisk velbegrundet. Det handler i høj grad også om at øge forældrenes engagement i børnenes skolegang, siger Katrine Vendelbo Dencker.

– Jeg synes også, at det er vigtigt, at eleverne får et realistisk billede af, hvor de ligger. Mange forældre tror, at deres børn bare kan blive pilot eller læge, mens de fagligt ligger et helt andet sted. Det er blandt andet , hvad jeg har hørt fra uddannelsesvejledningen i UU Øresund, siger Katrine Vendelbo Dencker.

Hvis partiernes grupper i Byrådet stemmer som i udvalget ser det ud til, at Espergærde Skole får lov til at igangsætte forsøget på overbygningsskolen.