Hør om Tikøbs sognehistorie

Kjeld Damgaard fortæller på lørdag i Helsingør Museumsforening træk af Tikøb sognekommunes historie 1842-1970.