Her bliver der investeret i cykelstinettet i år

Nordre Strandvej, Klostermosevej i Helsingør og Agnetevej i Espergærde er nogle af de steder, som bliver prioriteret i løbet af året som led i kommunens cyklisthandlingsplan.

Sidste år begyndte Nordsjællands Park & Vej at anlægge cykelsti på en stor del af strækningen mellem Ålsgårde og Hornbæk Plantage. Nu er der afsat midler til, at der kan opføres mere cykelsti på strækningen. Illustration: Helsingør Kommune

<p>På det sidste møde før jul i By- Plan- og Trafikudvalget blev forvaltningens planer for udmøntningen af kommunens cyklisthandlingsplan godkendt af politikerne uden nogen indvendinger, fremgår det af mødereferatet.</p>