Fra Socialdemokrat til nazist og antisemit

Olga Eggers levede et bemærkelsesværdigt liv.
Olga Eggers levede et bemærkelsesværdigt liv.

På lørdag den 2. april 14.00 holdes sæsonenens sidste foredrag i Helsingør Museumsforening, og som altid foregår det i Smedenes Hus, Strandgade 46, Helsingør.

Denne gang kommer Iben Vyff og taler om: Olga Eggers – fra Socialdemokrat til nazist og antisemit.

Iben Vyff er museumsinspektør og formidlingsleder ved Helsingør Kommunes Museer. Tidligere ansat ved RUC med hovedforskningsområderne: Historie, samfundsforhold, Danmark i 50'erne, danske nazister, og mellemkrigstiden

Den danske forfatter og journalist Olga Eggers (1875-1945) levede et liv, der på alle måder var bemærkelsesværdigt. Til hendes livshistorie hører på den ene side et omfattende forfatterskab med tætte forbindelser til Thit Jensen og Georg Brandes og en kamp mod de uretfærdigheder, der i hendes øjne ramte arbejdsløse, kvinder såvel som jøder. Til hendes livshistorie hører også et politisk engagement, først som pacifist, siden som socialdemokrat og nazist for sidst i livet at være glødende antisemit og højre hånd i Danmarks mest rabiate antisemitiske parti. Hvordan alle disse modpoler kunne rummes i et menneskeliv, vil Iben Vyff give sit bud på i foredraget.

Museumsforeningens foredrag er altid populære. Til det sidste om »Hollænderne i Øresund« kom der således 90 tilhørere, oplyser formanden, Tom Sinding.