Forsyning Helsingør ønsker offentligt privat partnerskab i etablering af solceller

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har anmodet kommunen om, at det kommende solcelleanlæg ved Skibstrup Affaldscenter skal etableres som et såkaldt offentligt privat partnerskab. Nu skal byrådet tage stilling til, om det kan godkendes på mandag.

Forsyning Helsingør ønsker offentligt privat partnerskab i etablering af solceller

Forsyning Helsingør forventer, at samarbejdet skal indgås for en periode på omkring 30 år. Forsyning Helsingør vil have forkøbsret til ejerandelen, såfremt partneren ønsker at udtræde. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen