Færre døbte og nye boligområder er to af kirkens mange udfordringer

Et visionspapir med fire fokusområder skal styrke folkekirken, forklarede biskop Peter Birch i sin årsberetning til Helsingør Stifts landemode.

Færre døbte og nye boligområder er to af kirkens mange udfordringer

Foto: Allan Nørregaared

Foto: Allan Nørregaard

Der var sus i præstekjolerne, da de mange præster i Helsingør Stift mødtes til det årlige landemode i Helsingør Domkirke. Mens præsterne forsøgte at få samling på kjolerne, inden de skulle gå i samlet procession, blev Helsingør Domkirke fyldt af menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere ved de mange sogne.