Embedsmænd råbte vagt i gevær og meget mere afsløret i stadion-sagen

Rettelse: Denne artikel er rettet af redaktionen og afsnit fjernet, da der var ukorrekte påstande mod en navngiven ansat ved Helsingør Kommune. Ydermere blev den kritik der blev rejst i artiklen mod den navngivne person ikke forelagt relevante personer i Helsingør Kommune. SN.dk beklager fejlen.

Rettelse af artikel: Embedsmænd råbte vagt i gevær

Aktindsigten er kun et lille udsnit af den samlede dokumentation for stadion-sagen. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen