Efter krisemøde: Arbejder på højtryk med redegørelse

Kulpladssag: Forvaltningen er i fuld gang med en grundig redegørelse, der skal ligge klar til mødet onsdag i næste uge i By-, Plan- og Trafikudvalget, oplyser direktør Kim Jørgensen fra Helsingør Kommunes direktion.

Forvaltningen mener nu, at byggeriet på Kulpladsen lovligt kan fortsætte på trods af, at en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet blev tillagt opsættende virkning. Foto: Andreas Norrie

Forvaltningen har travlt med at færdiggøre en redegørelse om den omfangsrige sag. Foto: Andreas Norrie

Helsingør: Den omfattende kritik af sagsbehandling og beslutningsproces i sagen om kulpladsen og i noget omfang af dispensationerne fra lokalplanen i Espergærdes nye bydel ved Hovvej førte som tidligere omtalt her i Frederiksborg Amts Avis til, at der blev afholdt et ekstraordinært og langt møde med de ansvarlige for sagerne mandag.