Efter hård kritik af serviceforringelser i hjemmeplejen: Kommunen håber pårørende vil hjælpe

Sundhed: Helsingør Kommune håber, naboer og pårørende vil hjælpe med at afbøde de værste konsekvenser af de akut indførte serviceforringelser i hjemmeplejen

Helsingør: Over jul og nytår vil ældre og sårbare borgere opleve færre og kortere besøg fra hjemmeplejen i Helsingør Kommune. Grundet udbredt personalemangel og ekstraordinære sygemeldinger i forbindelse med covid-19 er hjemmeplejen så udfordret, at det går ud over besøg i relation til personlige pleje, praktisk hjælp samt rengøring, så det sikres, at de livsnødvendige opgaver fortsat kan blive prioriteret.