Domkirkens nye præst indsat

Helsingør: Helsingør Domkirkes nye sognepræst, Jakob Ulrik Hansen, blev søndag ved højmessen indsat i embedet af domprovst Eva Tøjner Götke. Jakob Ulrik Hansen kommer fra et embede ved Stengård Kirke i Kgs. Lyngby, og han afløser sognepræst Anders Kingo, der er blevet valgmenighedspræst i Balle ved Vejle.Efter indsættelsen havde menigheden lejlighed til at byde den nye sognepræst velkommen ved en lille reception, hvor blandt andet menighedsrådets formand, Ulla Ringbæk, talte.