Digitalt borgermøde om den nye Hellebæk Klædefabrik

Ejerne af Klædefabrikken ønsker ejendommen ændret til en blanding af bolig og erhverv.